Top-quality generic Viagra at discount prices.

MOBILNA LINIA DO GRANULACJI: PELLECIARKA I  MŁYN ZE SPALINOWYM MODUŁEM NAPĘDOWYM ORAZ KONDYCJONER Z ODSIEWACZEM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

Cena 53000.00 zł bruttoStandardowo, maszyny składające się na główne elementy linii do produkcji pelletów posiadają napędowe silniki elektryczne o mocach powyżej 7,5 kW. Uruchomienie takich urządzeń w wielu przypadkach jest nieosiągalne na zabezpieczeniach 16-25A.
Urządzenia które oferujemy na tej stronie katalogowej zostały wykonane z myślą o osobach zainteresowanych produkcją granulatu w miejscach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia maszyn o zapotrzebowaniu na moc powyżej 7,5 kW.
Urządzenia sprawdzą się przy produkcji pelletu paszowego ( np. dla królików, drobiu, ryb) jak również pelletu opałowego z biomasy ( słoma, siano, pył z drewna)  .
Na zestaw składają się : granulator o matrycy płaskiej 230mm, młyn bijakowy z odciągiem własnym wbudowanym w korpus roboczy, spalinowy moduł napędowy 24KM ( sil. Diesla) oraz kondycjoner i odsiewacz korbowy.Fot.1. Spalinowy moduł napędowy o mocy 24KM  sprzężony z granulatorem


GŁóWNE ELEMENTY SKŁADOWE :


Fot.2. Moduł napędowy spalinowy.

Maszyny podstawowe czyli młyn oraz prasa granulująca napędzane są z silnika spalinowego. Spalinowy moduł napędowy sprzęga się najpierw z młynem w celu pozyskania substratu do granulacji a następnie sprzęga się go z prasą granulującą celem uzyskania granulatu.


Fot.3. Młyn bijakowy z odciągiem własnym.

Rolą młyna jest maksymalne rozdrobnienie  podanego materiału. Urządzenie posiada wymienne sita o perforacji oczek od 1 do 6 mm.
Jest to typowy młyn bijakowy młotkowy, wykonany przez nas głównie pod kątem mielenia słomy, siana, ziarna, wiórów oraz trocin itp.

Rys.1.  Uzbrojenie robocze młyna : szarpacze, bijaki oraz przeciw noże wbudowane w pokrywę osłonową.

Układ tnący zbudowany jest z turbiny wyposażonej w trzy tarcze szarpacza ( 24 zęby tnące), 28 nasiekiwanych noży bijakowych oraz sześć noży biernych docinających materiał.

Powstała struktura jest odsysana z wnętrza młyna przy pomocy odciągu zewnętrznego.


Dokładna specyfikacja tej maszyny ( z tą różnicą że napęd młyna pochodzi z silnika elektrycznego a nie spalinowego), znajduje się w linku po niżej:

http://polexim-online.pl/?prod


Fot.4. Młyn bijakowy z odciągiem własnym.

Odciąg młyna pobiera zmieloną frakcję z jego wnętrza a następnie wężem elastycznym wydaje ją do wcześniej przygotowanego zbiornika ( zbiornik buforowy nie znajduje się w zestawie do oferowanych urządzeń, jednakże istnieje możliwość wykonania lub dostarczenia takiego zbiornika na zamówienie klienta).


Fot.5. Granulator

Substrat granulowany jest następnie w prasie o matrycy 230mm średnicy i perforacji oczek od 4 do 12mm.

Wydajność produkcji zależy od stopnia rozdrobnienia substratu, jego wilgotności, zdolności ( przydatności) do granulacji, prędkości obrotowej matrycy, szybkości podawania ITP.

Dokładny opis techniczny tego typu granulatora napędzanego silnikiem elektrycznym znajduje się w linku po niżej.

http://polexim-online.pl/?prod

Kolejne wymienione po niżej urządzenia, posiadają napęd z silników elektrycznych. Ze względów technicznych oraz praktycznych nie zaleca się napędzać ich spalinowo.


Fot.6. Kondycjoner wyposażony w system zraszania substratu dyszami oraz parą.

Kondycjoner jest uniwersalnym urządzeniem  odpowiedzialnym za podawanie substratu ze zbiornika buforowego do granulatora ( z odpowiednią, ustawioną przez użytkownika prędkością) , mieszanie substratu podstawowego z komponentami ( np. przy produkcji pasz) , zwilżanie substratu wodą lub parą ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz za zabezpieczenie granulatora przed dostaniem się do jego komory kompresującej zanieczyszczeń metalowych tj. śruby, nity itp. ( wbudowana strefa magnesów wychwytujących zanieczyszczenia metalowe).

Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się w linku po niżej:

http://polexim-online.pl/?prodFot. 7. Odsiewacz korbowy, wychładzalnik pelletu

Rolą odsiewacza jest schłodzenie powstałego granulatu oraz odsianie granulatu od niesprasowanego substratu.
Odsiewacz posiada własny, wbudowany odciąg pyłów które należy skierować do zbiornika buforowego celem powtórnej granulacji.

Więcej informacji o odsiewaczu znajduje się w linku:

http://polexim-online.pl/?prod


GWARANCJA: Udzielamy 12 miesięcy gwarancji na oferowane przez nas artykuły.

 

DOWODEM ZAKUPU JEST PARAGON FISKALNY LUB FAKTURA VAT.

INFORMACJA O PRODUKCIE


obrazek

Jan
606358756
Wojciech
602436498
Fax (013) 43 99 355
obrazek

Transport urządzenia do omówienia z kupującym

Odbiór osobisty

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI TEGO ARTYKUŁU

 

FIRMA:

POLEXIM  Import-Export POLAND
NIP: PL 686-101-92-40
REGON: 370387021
TelFax 0048 13 43 99 355   

Kom  +48 606 358 756                    
Kom +48 602 436 498
POLAND